top of page

#hakkımızda

Hakkında Yuvaralk gif.gif
İlkelerimiz
  • Derneğimizin kurulma ilkeleri çerçevesinde, hem kurucu üyelerimiz hem de dernek üyelerimiz astrolojik danışmanlık verirken veya astrolojik bilgi paylaşırken danışana, kişilere ve topluma zarar vermeyen bir iletişim tarzı benimser. Etik ve ahlaki değerlere önem vermek konusunda hassastır.​

  • Derneğimiz çok kültürlü bir bakış açısıyla; kişilerin eğitim, kültür, inanç,  cinsiyet, yaşam şekli ve tercihlerine karşı saygılıdır. İletişimde önyargılı olmayan kapsayıcı bir iletişim dili kullanır.

  • Astrolojik bilgi paylaşırken ve yorumlar yaparken kişilerin özel hayatına ve seçimlerine ait kararlarına müdahale etmez. Danışanın seçim yapmak/karar vermek istediği konularda astrolojik göstergelerin ve gökyüzünün enerji kalitesinden bahseder ve kişinin kendi seçimini yapması konusunda ona yol gösterici olur.

  • Danışanın kişisel bilgilerini, paylaştığı özel duygu düşüncelerini ve planlarını gizlilik ilkesi gereğince 3. Şahıslarla paylaşmaz.

  • Danışanın, danışmanlık seansı esnasında astroloğuna başka bir kişi hakkında sorduğu özel sorulara, diğer kişinin kişilik ve özel yaşam haklarını ihlal edecek şekilde bilgi aktarımında bulunmaz.

  • Danışmanlıktan önce danışanına vereceği danışmanlık hizmeti ile ilgili sözel veya yazılı olarak bilgi verir (danışmanlık ücreti, danışmanlık yeri, danışmanlık süresi ve danışmanlık türü hakkında) ve karşılıklı onaylanan şartlara uygun davranır.

  • Alanında uzman, danışmanlık vermek için bilgi ve danışmanlık becerileri ile etik değerlere sahip, eğitimlerini tamamlamış astrologlar ile iş birliği içindedir ve birlikte gelişip büyümek, ülkemizde ayakları yere sağlam basan bir dernek olmak yolunda elbirliği ile faaliyet sürdürmek konusunda kararlıdır.

PAD-LOGO (1).png
bottom of page